Hvala

Pet SDP-ovih žena podržalo Zlatka Komadinu

Danas je na riječkom Korzu pet SDP-ovih žena dalo podršku Zlatku Komadini, kandidatu koalicije SDP- PGS-IDS-HSU-HSS za još jedan mandat primorsko-goranskog župana te su se pritom osvrnule na pet područja u kojima, prema njihovom mišljenju, Komadina zaslužuje čistu peticu. Mirela Ahmetović, politička tajnica SDP-a i načelnica Općine Omišalj, podsjetila je da županija trenutno ulaže preko 300 milijuna kuna u području lučke infrastrukture i pomorskog dobra i to putem izvornog proračuna županije i putem proračuna županijskih lučkih uprava. Napomenula je da se u to područje ulažu i državna sredstva, ali zbog na vrijeme pripremljenih projekata od strane Primorsko-goranske županije. Naglasila je dodatno…

Pročitaj objavu… Pet SDP-ovih žena podržalo Zlatka Komadinu

Podrška kandidatima u 2. krugu

U nedjelju, 23.5., nakon druženja na riječkom Korzu, Zlatko Komadina i Vojko Braut su posjetili Crikvenicu i Općinu Vinodolsku kako bi podržali kandidate u 2. krugu lokalnih izbora.Mario Kružić i Snježana Domijan pravi su kandidati, a vrijeme je da se crikveničko-vinodolski kraj vrati pod okrilje socijaldemokracije.

Pročitaj objavu… Podrška kandidatima u 2. krugu

Petar Mamula izabran za zamjenika župana

Čestitamo Petru Mamuli koji je izabran na listi srpske nacionalne manjine za zamjenika župana te nastavlja svoj uspješan radkojim se dokazao i stekao povjerenje birača u prethodna dva mandata.

Gospodarski rast vidimo prije svega u sektoru novih tehnologija, razvojem ideja i prijenosom znanja koje nam donose generacije mladih stasalih na našem sveučilištu. Napredak možemo postići samo s visoko motiviranom, i prema potrebama tržišta rada obrazovanom, radnom snagom. Potporom inovacijama, poduzetničkim centrima i kreativnim industrijama osigurat ćemo raznolikiju gospodarsku strukturu te povećati snagu cjelokupnog gospodarstva.

Briga o mladima sadržana je u svakom planiranom projektu, gdje stvaranjem okruženja za kreiranje novih poslova i zapošljavanja, osiguravamo uvjete za samostalan život mladih i obrazovanih ljudi. Samo povoljna demografska slika može poduzetnicima osigurati potrebnu radnu snagu.
U ostvarenju tog cilja i dalje ćemo poticati izgradnju i pomagati u opremanju dječjih vrtića, prije svega u najmanje razvijenim krajevima. Pripremamo poticajne mjere kojima bi se u suradnji s općinama i gradovima, mladim obiteljima pomoglo kod rješavanja stambenog pitanja.

Podizanje kvalitete turističkih proizvoda i usluga glavni je cilj djelovanja županije. Razvoj baziramo na projektima koji će na turističko tržište post-pandemijskog razdoblja donijeti više zanimljivih sadržaja, poput biciklističkih staza, šetnica, drugih sportskih sadržaja i objekata te kulturnih događanja. Posebnu pažnju posvećujemo razvoju kongresnog,  ali i zdravstvenog turizma, kroz razvoj županijskih ustanova Thallassotherapije u Opatiji i Crikvenici, dovršenjem lječilišta u Velom Lošinju i izgradnjom centra za hitnu medicinsku pomoć, koji osim višeg standarda za stanovništvo, donosi i sigurnost za naše turiste. 

U narednom mandatu su planirani brojni projekti izgradnje, rekonstrukcije i održavanja županijskih i državnih cesta. U željezničkom sektoru najznačajniji je projekt izgradnje pruge Rijeka – Zagreb, nužan za opstanak prometnog pravca, razvoj luke uz dovršenje izgradnje terminala na Zagrebačkoj obali u Rijeci te pripremu izgradnje i prometno povezivanje novog terminala na otoku Krku. Ne odustajemo od projekta autoceste Križišće – Žuta Lokva koja bi uz širi prometni značaj osigurala i bolju povezanost Crikveničko-Vinodolskog kraja i otoka s Rijekom.
Pokrećemo nove pomorske linije između otoka Krka i Raba te Cresa / Lošinja i Raba, a nastavljamo i s linijom Crikvenica – Šilo.
Županija će sudjelovati u projektu proširenja zračne luke na Lošinju, kao i u daljnjoj modernizaciji zračne luke Rijeka.

Nastavljaju se brojni projekti dogradnje, rekonstrukcija i uređivanja luka i lučica na području cijele županije. Projektima se otvaraju mogućnosti za bolji razvoj nautičkog turizma, gospodarstvenicima preduvjete za uspješan rad, a stanovnicima siguran vez.
Osim najbolje uređenog sustava upravljanja pomorskim dobrom na Jadranu i u budućnosti će se koncesije na pomorskom dobru izdavati u suglasju s lokalnom zajednicom i gospodarstvom.

Kako bi svi učenici pohađali nastavu u jednoj smjeni, u suradnji s gradovima i općinama započinjemo ili nastavljamo projekte izgradnje ili uređenja i proširenja osnovnih škola, poput škola u Viškovu i na Rabu. Gradi se sportska dvorana Medicinske škole. 
Kako bi osigurali uvjete za život mladim obiteljima, inzistiramo na radu razrednih odjeljenja područnih škola u malim naseljima Gorskog Kotara i na otocima. 
Trajno potičemo razvoj kurikuluma u skladu s potrebama tržišta rada, stipendiramo deficitarna zanimanja, brinemo o statusu nastavnika, sufinanciramo pomoćnike u nastavi i razvijamo centre kompetencije.

Dostupnost i kvaliteta zdravstvene usluge osnovno je načelo razvoja zdravstvene zaštite. Uređuju se i opremaju domovi zdravlja u cijeloj županiji. Korisnicima osiguravamo bolju pristupačnost, dograđujemo liftove, nabavljamo novu dijagnostičku opremu te smanjujemo operativne troškove energetskom obnovom zgrada. Gradit će se novi dom zdravlja u Opatiji.
Potičemo izgradnju i opremanje Sveučilišne bolnice na Trsatu, kao i drugih zdravstvenih ustanova pod ingerencijom države kako bi osigurali zdravstveni nadstandard svim stanovnicima. 
Naše specijalizirane zdravstvene ustanove šire ponudu dijagnostičkih pregleda lokalnom stanovništvu, a helikopterska baza za hitnu pomoć donosi sigurnost života i udaljenim ili manje dostupnim mjestima županije.

U sektoru socijalne skrbi provodimo program restrukturiranja sustava brige o starijim i nemoćnim osobama kroz razvoj izvaninstitucijskih oblika skrbi i uvođenje standarda kvalitete socijalnih usluga. Pokrećemo proširenje kapaciteta, prije svega u Domu za starije u Voloskom, uređujemo Dom za starije na Kantridi, ali i razvijamo Županijski dom za starije u Klani te Jelenju, kao i mrežu malih domova za starije u Gorskom kotaru. Aktivno nastavljamo otvaranje i poludnevnih boravaka za ovu kategoriju građana.
Županija će i nadalje djelovati u svrhu ublažavanja i otklanjanja siromaštva i socijalne isključenosti poticanjem pružatelja socijalnih usluga na bolju iskoristivost strukturnih fondova i programa EU. 

Visoki društveni i poslovni standardi neminovno zahtijevaju najširu dostupnost interneta i korištenje novih tehnologija. Uz sufinanciranje iz strukturnih fondova EU, nastavljamo s projektom izgradnje optičke mreže za širokopojasni internet na području cijele županije.
Manja naselja Gorskog kotara i otoci lošinjskog arhipelaga moraju imati isti standard interneta kao i najveća i najdostupnija mjesta u županiji, a cilj je stvaranje digitalne županije koja je u svakom trenutku na usluzi svojim stanovnicima.

Unutar svog djelokruga županija će prostornim planiranjem, edukacijom i normiranjem poticati primarno odvajanje otpada, kod gradova i općina, škola, ustanova i udruga. Cilj djelovanja je promicanje održivog gospodarenja otpadom s maksimalnim povratom otpada u proizvodni ciklus, uz neznatni udio  nekorisnih ostataka. 
Nastavljaju se projekti izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbne mreže u vrijednosti iznad 3 milijarde kuna. Završetak ovih projekata smanjit će utjecaj otpadnih voda na okoliš i podignuti standard komunalnih usluga u Rijeci, otocima, Liburniji, u Gorskom kotaru…

Prostornim planiranjem i animiranjem potencijalnih investitora, županija se zalaže za projekte proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u skladu sa zaštitom i očuvanjem prirode.
Našim djelovanjem stalno potičemo energetsku neovisnost iz obnovljivih izvora, a time i energetsku obnovu svojih objekata. Sukcesivnim uređenjem županijskih ustanova i objekata u visokom stupnju energetske efikasnosti, uz korištenje poticajnih sredstava državnih i EU fondova, smanjit ćemo troškove za njihov rad i pružiti priliku za posao domaćim izvođačima, ali i povećati standard usluge svim našim korisnicima.
Energetska neovisnost otoka proizvodnjom struje iz obnovljivih izvora, snagom sunca, vjetra i mora, važan je cilj našeg djelovanja na području energetike.
Zalažemo se za stabilnost energetskog sustava i želimo sačuvati TE Urinj, ali s novim pogonskim gorivom, plinom, koji na minimum svodi utjecaj na onečišćenje okoliša sumpornim spojevima, a ujedno osigurava stabilnu i sigurnu dostupnost električne energije za sve korisnike u našoj županiji.

Beskompromisno radimo na ostvarenju cilja: jednakost na poslu i u obitelji te nulta tolerancija na nasilje – promocijom, edukacijom i financijskom potporom ustanovama i udrugama. Prioritetno se potiču razvojni projekti, samozapošljavanje te socijalno i društveno poduzetništvo radi doprinosa trajnoj dobrobiti ciljanih skupina i lokalnoj zajednici. Zadružnim organiziranjem štitit će se načela socijalne kohezije, solidarnosti, ravnopravnosti i napretka za sve građane naše županije. 
Ponosni smo na naš rodno osviješteni proračun.

Na sportskom planu nekoliko je važnih prioriteta, a prije svih briga o mlađim kategorijama sportaša. Značajnim sportskim projektima otvaramo poduzetničke prilike za razvoj Gorskog kotara, kao i proširenje turističke ponude.
Obogaćujemo ponudu skijaško-rekreacijskog centra Platak kojim osiguravamo njegov cjelogodišnji rad, potičemo razvoj centra za bazične pripreme, kao i izgradnju mreže sanjkališta.
Zajedno s jedinicama lokalne samouprave osmišljavamo projekte kako bi se djeca mogla baviti sportom u svim dijelovima županije, razvijajući mrežu igrališta, dvorana i skijališta. Stvaramo preduvjete za razvoj sporta, rekreacije i promociju zdravog života.

Županija aktivno financijski pomaže rad udruga branitelja iz domovinskog rata i sudjeluje u svim obilježavanjima i projektima koji obnavljaju sjećanja na domovinski rat.
Baštinjenjem antifašizma kao temelja državnosti Hrvatske, županija podupire udruge antifašista i obilježava događanja iz vremena borbe protiv fašizma.

Naši projekti u kulturi okrenuti su razvoju tolerancije i multikulturalnosti, potiču otvorenost te čine sastavni dio identiteta našeg kraja. Razlog je to zbog kojeg smo nosili titulu Europske prijestolnice kulture. Kulturni projekti povezuju se s turizmom, pomažu svijetu da nas bolje upozna. Razvijena kulturna scena čini prostor za život potpunim.
Županija putem svojih ustanova, te posebnih projekata sufinanciranih iz EU fondova vodi računa o kulturnom razvoju svih svojih dijelova. Priprema se obnova Guvernerove palače i kontinuirano obogaćuje rad županijskih institucija u kulturi.

Newsletter